Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri
Sirküler/21
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
Sirküler/20
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/3) Yayımlandı.
Sirküler/19
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/18
Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında.
Sirküler/18
Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
  Vergi Sirküleri
Sirküler/56
00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru.
Sirküler/55
Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
Sirküler/54
Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren Sigortalıların Bildirimine İlişkin Duyuru.
Sirküler/53
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
Sirküler/52
Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Yasal Uyarı
©2017 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Türk Lirası Kredilerde KKDF Oran Değişikliği ve Mevcut Kredilere Etkisi

Mert Özbilgin, Deloitte Vergi Denetçisi

Küresel Isınmaya Karşı Karbon Vergisi Çözümü Ve Türkiye'deki Çevreci Vergilerin Etkinliği

Nihat Kara

Filo Kiralama Şirketlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumları

Erhan Tarhan, SMMM

2017 Yılında İşe Alınanlar İçin Sağlanacak Yeni Desteklere İlişkin Örnek Uygulama

Utku Gelbal

Götürü Gider Müessesesinde Yaşanan Sorunlar

Menders Çetin, SMMM

Mevcut Finansal Kiralama Sözleşmesinin Süresinin Yeni Bir Sözleşme İle Kısaltılması Halinde İstisnalardan Yararlanılır Mı?

Barış Demirel, Gümrük Müşaviri

Yeni Gümrük Kanunu Neler Getiriyor?

Aysuda Baysal, Gümrük Müşaviri

İthalatta Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamaları

Diğer makaleler
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Şubat 2017 TÜFE

önceki aya göre: % 0,81

önceki yılın aynı ayına göre: % 10,13

Şubat 2017 Yİ-ÜFE

önceki aya göre: % 1,26

önceki yılın aynı ayına göre: % 15,36